Hjem
Grutles motosrsamling på Bergens Tekniske Museum
Grutles motosrsamling på Bergens Tekniske Museum

Grutle Motor

Dette er John Grutle sin samling av foto av
gamle motorer